Företaget

  • Medlem i Svenska försäkringsförmedlares förening (www.sfm.se)
  • Godkänd av Finansinspektionen (www.fi.se)
  • Har AAA i kreditrating (dbsweden.dnb.com)
  • Har tillstånd att förmedla personförsäkringar och sakförsäkringar
  • Arbetar med de ledande aktörerna på marknaden
Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg